Mens Premier Fixtures

Round 1

15th April

Bunbury Utd v FMR
Busselton v Hay Park
Dalyellup v BYE
Australind v Dynamos

22nd April

Busselton v FMR
BYE v Bunbury Utd
Dynamos v Hay Park
Australind v Dalyellup

29th Aril

FMR v BYE
Busselton v Dynamos
Bunbury Utd v Australind
Hay Park v Dalyellup

6th May

FMR v Dynamos
Australind v BYE
Dalyellup v Busselton
Bunbury Utd v Hay Park

13th May

FMR v Australind
Dynamos v Dalyellup
BYE v Hay Park
Busselton v Bunbury Utd

20th May

Dalyellup v FMR
Hay Park v Australind
Bunbury Utd v Dynamos
BYE v Busselton

27th May

FMR v Hay Park
Dalyellup v Bunbury Utd
Australind v Busselton
Dynamos v BYE

Round 2

3rd June

FMR v Bunbury Utd
Busselton v Hay Park
BYE v Dalyellup
Dynamos v Australind

10th June

FMR v Busselton
Bunbury Utd v BYE
Hay Park v Dynamos
Dalyellup v Australind

17th June

BYE v FMR
Dynamos v Busselton
Bunbury Utd v Australind
Dalyellup v Hay Park

24th June

FMR v Dynamos
BYE v Australind
Busselton v Dalyellup
Hay Park v Bunbury Utd

1st July

Australind v FMR
Dalyellup v Dynamos
Hay Park v BYE
Bunbury Utd v Busselton

8th July

FMR v Dalyellup
Hay Park v Australind
Dynamos v Bunbury Utd
BYE v Busselton

22nd July
SW Cup Quarter Finals

Hay Park  v FMR
Dynamos  v Australind
Dalyellup  v Busselton
Bunbury Utd v BYE

29th July

Hay Park v FMR
Bunbury Utd v Dalyellup
Busselton v Australind
Dynamos v BYE

Round 3

5th August

FMR v Bunbury Utd
Hay Park v Busselton
BYE v Dalyellup
Australind v Dynamos

12th August

Busselton v FMR
BYE v Bunbury Utd
Dynamos v Hay Park
Australind v Dalyellup

19th August

FMR v BYE
Busselton v Dynamos
Bunbury Utd v Australind
Dalyellup v Hay Park

2nd Sept

Dynamos v FMR
Australind v BYE
Dalyellup v Busselton
Hay Park v Bunbury Utd

9th Sept

FMR v Australind
Dynamos v Dalyellup
BYE v Hay Park
Busselton v Bunbury Utd

16th SEPT

Dalyellup v FMR
Australind v Hay Park
Bunbury Utd v Dynamos
Busselton v BYE

23RD Sept

Hay Park v FMR
Dalyellup v Bunbury Utd
Australind v Busselton
BYE v Dynamos